Bygglov på landet

Om du bor på landet har du ofta mer frihet när det kommer till att bygga fristående byggnader på din tomt. Här finns det vanligtvis färre krav på bygglov på landet och en av anledningarna är att du som bor på landsbygden ofta bor utanför detaljplanerade områden.

Du kan ofta undvika bygglov utanför detaljplan genom att hålla dig till de kvadratmeter som varje kommun har bestämt. Det gemensamma är att du ofta får bebygga större ytor på landsbygden än inne i tätorter.

När behöver man söka bygglov och när krävs det bygglov för garage utanför detaljplanen? Det är några av de saker vi ska kika närmare på i denna artikel.

När behöver man bygglov?

Om du vill göra en nybyggnad eller en tillbyggnad på din tomt krävs det i regel bygglov. Det finns dock vissa undantag för dig som vill bygga mindre fristående byggnader. Du får nämligen bygga 15 kvm utan att ansöka om bygglov, vilket är perfekt för dig som vill bygga en friggebod eller liknande. Det är dock viktigt att ha i åtanke att det är totalt 15 kvm som får bebyggas. Om du har flera fristående byggnader får således den sammanlagda ytan vara max 15 kvm. Dessutom får taknockshöjden vara max tre meter.

bygglov på landet
Bygglov på landet

För att du ska få rum med både bilen och andra prylar rekommenderas det dock att ett garage är minst 25 kvm. Du som vill bygga ett garage kan därför istället utnyttja reglerna om attefallshus eftersom dessa fristående hus får vara upp till 30 kvm stora. Om ditt garage ryms inom reglerna för ett attefallshus behöver du inte ansöka om bygglov på landet eller i staden.

Se även 👉 Bygglov för växthus – Allt du behöver veta innan du ansöker

Behöver man bygglov på landet?

När krävs bygglov om man bor ute på landsbygden? Det är viktigt att hålla koll på att det generellt är samma grundprinciper för bygglov på landet som inne i städer. Det är dock lite friare regler på landet eftersom du oftast bor utanför ett detaljplanerat område.

Medan du får bygga ett attefallshus på 30 kvm i tätbebyggda områden med detaljplanering kan du ofta få bygga komplementbyggnader på 40-60 kvm utan bygglov ute på landet. Exakt hur stort du får bygga varierar mellan de olika kommunerna, så kom ihåg att kika på vad som gäller där just du bor. Tack vare dessa regler kan du till exempel uppföra ett garage, ett växthus eller ett mindre stall som en komplementbyggnad utan bygglov.

Bygglov carport på landet

Det kan krävas bygglov för en carport på landet. Allt beror på hur mycket yta du är i behov av och hur stor carport du vill bygga.

bygglov garage
Bygglov garage

Regler för attefallshus:

  • Max 30 kvm
  • Max 4 meter i taknockshöjd
  • Minst 4,5 meter till tomtgräns

Om du inte vill bygga större än 30 kvm med max fyra meter i taknockshöjd kan du utnyttja reglerna om attefallshus och bygga ett så kallat attefallsgarage. Det gör det enkelt för dig att snabbt och smidigt få upp en carport på tomten som skyddar dina fordon. Din carport måste stå minst 4,5 meter från närmsta tomtgräns, granne eller väg. Om du bor utanför detaljplanen kan du ofta bygga ännu större utan att det krävs bygglov.

Se även: Situationsplan för bygglov: 5 tips för en smidig process

Missa inte att anmäla din carport till byggnadsnämnden

Ett attefallsgarage kräver inte bygglov, men däremot behöver du skicka in en anmälan till byggnadsnämnden i din kommun. Därefter kan du påbörja ditt bygge så fort du får ett så kallat startbesked.

Ofta använder du samma blankett som för bygglov för att anmäla ditt bygge, men kravet på dokumentation är mycket mindre. Dokumentation som kan krävas är till exempel ritningar i skala 1:100, situationsplan i skala 1:400 och teknisk beskrivning.

Bygglov garage utanför detaljplan

Det är samma regler för ett garage som för en carport. Du kan alltså utnyttja reglerna om attefallshus även för att bygga ett garage. Byggnaden ska då vara fristående och inte vara större än 30 kvm.

Som tomtägare är det viktigt att hålla koll på att kommunen kan ha en detaljplan för det område du bor i, det gäller för såväl städer som landsbygden. Detaljplanen kan komma att användas både vid nybygge och tillbygge och reglerar hur marken får användas och vilka byggåtgärder som får eller inte får göras.

Om du bor utanför ett detaljplanerat område på landsbygden har du däremot större frihet när det kommer till vad du kan bygga på din tomt. Det är ofta fördelen med att bo på landet, eftersom bygglov på landet inte behövs i lika hög utsträckning som inne i tätorter.

Se även: Få Bygglov för Förråd Snabbt & Enkelt – Allt du Behöver Veta

Hur stort får man bygga utanför detaljplanen?

Hur stor du får bygga utanför detaljplanen kan variera från kommun till kommun. Om du vill göra en nybyggnad eller tillbyggnad utanför detaljplan kan du ofta bygga upp till 40-60 kvm utan bygglov. Dessutom kan du uppföra både mindre tillbyggnader av både huvudbyggnaden och komplementbyggnader samt bygga nya komplementbyggnader utan bygglov på landet.

Så, när behövs bygglov? Jo, om du vill uppföra en helt ny huvudbyggnad på landet krävs det bygglov oavsett var du bor. Det finns många bygglov regler att hålla koll på, men detta är en regel som gäller oavsett var i landet du bor.

bygglov regler
Bygglov regler

Att tänka på vid bygglov på landet för garage och carport

Reglerna kring bygglov kan variera stort beroende på om du bor i eller utanför ett detaljplanerat område. Om du bor utanför en tätort har du ofta mer liberala regler. Du kan göra större nybyggen och tillbyggen av komplementbyggnader såsom garage, friggebodar och carportar utan att behöva ansöka om bygglov eller lämna in anmälningar.

Det finns dock några saker som är bra att ha i åtanke om du ska bygga på landet:

  • Tillåten yta varierar – Hur stor yta du får bebygga utanför detaljplanen varierar beroende på vilken kommun du bor i. Du måste därför höra dig för innan du börjar bygga.
  • Vänd dig till byggnadsnämnden för råd – Om du har frågor gällande bygglov på landet för till exempel garage bör du kontakta byggnadsnämnden i din kommun. De kan ge råd och tips samt berätta om det finns några särskilda undantag du bör vara uppmärksam på.
  • Bostadshuset ska vara störst – Din komplementbyggnad får inte dominera över bostadshuset på tomten.
  • Avstånd till tomtgränsen – Det är samma avstånd till tomtgränsen oavsett om du ska bygga i eller utanför detaljplan, det vill säga 4,5 meter.

På landet är byggandet ofta lättare och friare eftersom de tillåtna byggstorlekarna ofta är generösare på landsbygden. Du behöver vanligtvis inte bygglov på landet för mindre komplementbyggnader om du följer reglerna för storlek och plats på tomten. Det är perfekt för dig som vill bygga ett garage eller en carport.

Se även: Risker och straff med att bygga utan bygglov

💡 Behöver du bygglov på landet? Få värdefulla tips och råd för att effektivt ansöka om bygglov på landsbygden. Vi guider dig steg för steg för en smidig och problemfri byggprocess.

Bygglov på landet – Bygga carport på landet

Bygglov på landet Om du bor på landet har du ofta mer frihet när det [...]

Bygglov för växthus – Allt du behöver veta innan du ansöker

Här hittar du all information du behöver om bygglov för växthus. Lär dig om regler, [...]

Situationsplan för bygglov: 5 tips för en smidig process

När en byggnad ska byggas är det nödvändigt att upprätta en situationsplan för bygglov. Då [...]

1 Comments

Få Bygglov för Förråd Snabbt & Enkelt – Allt du Behöver Veta

Bygglov för förråd Behöver du bygglov för ditt förråd? Lär dig hur du snabbt och [...]

Risker och straff med att bygga utan bygglov

Att bygga utan bygglov kan vara lockande för den som vill snabba på byggprocessen eller [...]

1 Comments

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *