Brandskyddsbeskrivning

Brandskydd till ditt bygglov eller start- och slutbesked – oavsett kommun – alltid till fast pris med individanpassad service.

Hur går det till?

Kontakta oss

Få en kostnadsfri offert. Fyll i formuläret här nedan så återkommer vi så fort vi kan.

kontakta oss 010-148 46 60

Utvalda projekt

Kundnöjdhet är viktigt för oss

Jesper Edh
Jesper Edh
2024-02-21
Snabba klara besked och otroligt bra service!
Lars-Göran Älgevik
Lars-Göran Älgevik
2024-02-12
Roman och Malin har gjort ett kanonbra och snabbt jobb åt mig när vi skulle bygga en komplementbyggnad. Vill verkligen rekommendera dem!
Martin Borgede
Martin Borgede
2024-02-12
Proffsiga, snabba, extremt trevliga. Tog sig tid att lyssna på hur jag ville ha det. Kommunen berömde ritningarna. Kommer varmt rekommendera dem till släktingar och vänner!
Anna Jonsson
Anna Jonsson
2024-01-15
Kan starkt rekommendera! Fått snabb och bra service av Roman med att ta fram bygghandlingar /dimensionsritningar för genomborrning av bjälklag. Även fått bra support efter att Stadsbyggnadskontoret inkommit med följdfrågor, mycket nöjd!
dorotea slimani
dorotea slimani
2023-11-10
Professional service.
Marcus Petersson
Marcus Petersson
2023-10-14
Fungerade väldigt bra. Bra kommunikation och support. Hjälpte även till med ändringar efter att kommunen hade synpunkter. Topp
Hisingisland
Hisingisland
2023-08-10
Snabbt arbete, fin respons på våra ändringsfrågor och bra ritningar. Rekommederas varmt!
martins sprogis
martins sprogis
2023-07-11
Super friendly and acting quick!!!

Våra populära tjänster

Brandskyddsbeskrivning

I Sverige måste samtliga byggnader följa de lagar och föreskrifter som reglerar både utseende och funktion. Vid ny-, till- eller ombyggnad tillämpas Plan- och bygglagen (PBL) tillsammans med tillhörande plan- och byggförordning.

Boverket står för ytterligare reglering genom byggreglerna (BBR), som inkluderar föreskrifter och allmänna råd. BBR ger detaljerade anvisningar för att följa PBL, där en betydande del fokuserar på brandskydd.

För att efterleva BBR och dess krav på brandskydd, måste en brandskyddsbeskrivning och brandritningar utarbetas. Samtliga krav som är specifika för brandskyddet sammanställs i denna beskrivning. Brandskyddsbeskrivningen är en essentiell del av bygghandlingarna och krävs för att säkerställa konstruktionens säkerhet samt möjliggöra för nödställda att evakuera vid en nödsituation.

Utarbetandet av brandskyddsbeskrivningen sker i projekteringsstadiet, det vill säga under planeringen och sökandet efter lämpliga lösningar för byggnaden. Efter detta skickas en ansökan om bygglov till kommunen tillsammans med samtliga bygghandlingar.

När byggnaden är färdigställd upprättas relationshandlingar som överlämnas till kommunen för att erhålla ett slutbevis.

Brandskyddsbeskrivningen består av en handling som beskriver hur ditt projekt uppfyller kraven i Boverkets Byggregler, avsnitt 5. Till handlingen hör bilagor som brandritning och kontrollplan för brandskyddet.

Brandskyddsdokumentation

Brandskyddsdokumentation utgör en relationshandling som detaljerat redogör för hur byggnadens brandskydd har implementerats. Denna dokumentation grundar sig vanligtvis på den tidigare nämnda brandskyddsbeskrivningen.

Kravet på brandskyddsdokumentation har varit en integrerad del av byggreglerna (BBR) sedan 1994. Det gäller vid uppförandet av samtliga nya byggnader, med undantag för komplementbyggnader som är mindre än 15 kvm.

I brandskyddsdokumentationen framgår det tydligt hur byggnadens brandskydd är utformat och för vilka förutsättningar detta brandskydd är konstruerat. Exempel på inkluderade element är brandcellsgränser, utrymningsvägar, utrymningsdörrar samt brandtekniska installationer såsom brandlarm och sprinklersystem. Dokumentationen innefattar även information om verksamhetsklassen för olika delar av byggnaden och kapaciteten för hur många personer byggnaden är avsedd för.

Det klargörs även om räddningstjänstens stegutrustning är avsedd för användning vid utrymning, och det specificeras vilken brandbelastning byggnaden är dimensionerad för.

Enligt Lagen om skydd mot olyckor ställs det krav på att ett antal typer av verksamheter dokumenterar sitt brandskydd. Denna dokumentation är av stor vikt för att säkerställa överensstämmelse med lagkraven och för att skapa en trygg och säker miljö för de personer som vistas i eller runt byggnaden.

Brandritningar

BR01 1
BR01 1
BR02
BR02

Vanliga frågor om Brandskyddsbeskrivning

Brandskyddsbeskrivningen bör tas fram i samband med att de första utkasten till ritningar är klara. Brandingenjören behöver samarbeta med arkitekten för att hitta lösningar som uppfyller brandkraven.

Handlingen som innehåller brandkraven kallas brandskyddsbeskrivning i planerings- och byggskedet. Den byter sedan namn till brandskyddsdokumentation efter man byggt klart.

Vanligtvis behöver vi bygglovsritningar.

En brandskyddsbeskrivning är en dokumentation som specificerar och beskriver de åtgärder och system som är avsedda att skydda byggnader och dess användare mot brand. Det är en viktig del av byggprocessen och används för att säkerställa att en byggnad uppfyller nödvändiga brandsäkerhetsstandarder och lagkrav.

En typisk brandskyddsbeskrivning kan innehålla följande information:

Byggnadens användning och riskbedömning: En beskrivning av hur byggnaden kommer att användas och en bedömning av de potentiella riskerna för brand i den specifika miljön.

Brandskyddsåtgärder: En detaljerad lista över de specifika åtgärder och system som kommer att implementeras för att förhindra, upptäcka och begränsa skador vid brand. Det kan inkludera brandväggar, sprinklersystem, brandlarm, nödutgångar och annan utrustning.

Evakueringsplan: En plan för hur människor i byggnaden ska evakuera på ett säkert sätt i händelse av brand, inklusive placering av nödutgångar och samlingsplatser.

Brandsäkerhetsutbildning: Information om hur de boende eller användarna av byggnaden kommer att utbildas i brandsäkerhet och hur de ska agera vid en nödsituation.

Dokumentation av material och konstruktion: En lista över material och konstruktion som används i byggnaden och hur de uppfyller brandsäkerhetsstandarder.

Brandskyddsbeskrivningen är viktig för att säkerställa att byggnader uppfyller regler och normer som är avsedda att skydda människor och egendom från brandrisker. Den används också för att få godkännande från relevanta myndigheter innan en byggnad får tillstånd att användas.