Brandskyddsbeskrivning

Brandskydd till ditt bygglov eller start- och slutbesked – oavsett kommun – alltid till fast pris med individanpassad service.

Hur går det till?

gradient frame

Kontakta oss

Få en kostnadsfri offert. Fyll i formuläret här nedan så återkommer vi så fort vi kan.

kontakta oss 010-148 46 60

Utvalda projekt

Kundnöjdhet är viktigt för oss

Agnes Turos
Agnes Turos
2024-06-12
Roman har varit till mycket stor hjälp, svarar snabbt och alltid hjälpsam med alla dina frågor. Rekommenderar starkt. :)
Shaker Asba
Shaker Asba
2024-06-11
Jag vill ge en stor eloge till Roman , bygglovtjänst för den utmärkta service jag mottagit. Deras bemötande var inte bara professionellt utan också otroligt snabbt och effektivt. Jag blev imponerad av deras noggrannhet och engagemang för att säkerställa att allt blev rätt. Tack för en fantastisk upplevelse och för att ni överträffade mina förväntningar!
Daniel Hedberg
Daniel Hedberg
2024-05-27
Roman är otroligt kunnig inom sitt område. Lyhörd, snabb återkoppling, tydliga instruktioner. Kan verkligen rekommendera "Bygglovstjänst" för alla jag känner.
Susanne Eriksson
Susanne Eriksson
2024-04-09
Proffsiga, snabba och supertrevliga. Rekommenderas varmt. Tack!
Jesper Edh
Jesper Edh
2024-02-21
Snabba klara besked och otroligt bra service!
Lars-Göran Älgevik
Lars-Göran Älgevik
2024-02-12
Roman och Malin har gjort ett kanonbra och snabbt jobb åt mig när vi skulle bygga en komplementbyggnad. Vill verkligen rekommendera dem!
Martin Borgede
Martin Borgede
2024-02-12
Proffsiga, snabba, extremt trevliga. Tog sig tid att lyssna på hur jag ville ha det. Kommunen berömde ritningarna. Kommer varmt rekommendera dem till släktingar och vänner!
Anna Jonsson
Anna Jonsson
2024-01-15
Kan starkt rekommendera! Fått snabb och bra service av Roman med att ta fram bygghandlingar /dimensionsritningar för genomborrning av bjälklag. Även fått bra support efter att Stadsbyggnadskontoret inkommit med följdfrågor, mycket nöjd!
dorotea slimani
dorotea slimani
2023-11-10
Professional service.

Våra populära tjänster

Brandskyddsbeskrivning

I Sverige måste samtliga byggnader följa de lagar och föreskrifter som reglerar både utseende och funktion. Vid ny-, till- eller ombyggnad tillämpas Plan- och bygglagen (PBL) tillsammans med tillhörande plan- och byggförordning.

Boverket står för ytterligare reglering genom byggreglerna (BBR), som inkluderar föreskrifter och allmänna råd. BBR ger detaljerade anvisningar för att följa PBL, där en betydande del fokuserar på brandskydd.

För att efterleva BBR och dess krav på brandskydd, måste en brandskyddsbeskrivning och brandritningar utarbetas. Samtliga krav som är specifika för brandskyddet sammanställs i denna beskrivning. Brandskyddsbeskrivningen är en essentiell del av bygghandlingarna och krävs för att säkerställa konstruktionens säkerhet samt möjliggöra för nödställda att evakuera vid en nödsituation.

Utarbetandet av brandskyddsbeskrivningen sker i projekteringsstadiet, det vill säga under planeringen och sökandet efter lämpliga lösningar för byggnaden. Efter detta skickas en ansökan om bygglov till kommunen tillsammans med samtliga bygghandlingar.

När byggnaden är färdigställd upprättas relationshandlingar som överlämnas till kommunen för att erhålla ett slutbevis.

Brandskyddsbeskrivningen består av en handling som beskriver hur ditt projekt uppfyller kraven i Boverkets Byggregler, avsnitt 5. Till handlingen hör bilagor som brandritning och kontrollplan för brandskyddet.

Brandskyddsdokumentation

Brandskyddsdokumentation utgör en relationshandling som detaljerat redogör för hur byggnadens brandskydd har implementerats. Denna dokumentation grundar sig vanligtvis på den tidigare nämnda brandskyddsbeskrivningen.

Kravet på brandskyddsdokumentation har varit en integrerad del av byggreglerna (BBR) sedan 1994. Det gäller vid uppförandet av samtliga nya byggnader, med undantag för komplementbyggnader som är mindre än 15 kvm.

I brandskyddsdokumentationen framgår det tydligt hur byggnadens brandskydd är utformat och för vilka förutsättningar detta brandskydd är konstruerat. Exempel på inkluderade element är brandcellsgränser, utrymningsvägar, utrymningsdörrar samt brandtekniska installationer såsom brandlarm och sprinklersystem. Dokumentationen innefattar även information om verksamhetsklassen för olika delar av byggnaden och kapaciteten för hur många personer byggnaden är avsedd för.

Det klargörs även om räddningstjänstens stegutrustning är avsedd för användning vid utrymning, och det specificeras vilken brandbelastning byggnaden är dimensionerad för.

Enligt Lagen om skydd mot olyckor ställs det krav på att ett antal typer av verksamheter dokumenterar sitt brandskydd. Denna dokumentation är av stor vikt för att säkerställa överensstämmelse med lagkraven och för att skapa en trygg och säker miljö för de personer som vistas i eller runt byggnaden.

Brandritningar

BR01 1
BR01 1
BR02
BR02

Vanliga frågor om Brandskyddsbeskrivning

Brandskyddsbeskrivningen bör tas fram i samband med att de första utkasten till ritningar är klara. Brandingenjören behöver samarbeta med arkitekten för att hitta lösningar som uppfyller brandkraven.

Handlingen som innehåller brandkraven kallas brandskyddsbeskrivning i planerings- och byggskedet. Den byter sedan namn till brandskyddsdokumentation efter man byggt klart.

Vanligtvis behöver vi bygglovsritningar.

En brandskyddsbeskrivning är en dokumentation som specificerar och beskriver de åtgärder och system som är avsedda att skydda byggnader och dess användare mot brand. Det är en viktig del av byggprocessen och används för att säkerställa att en byggnad uppfyller nödvändiga brandsäkerhetsstandarder och lagkrav.

En typisk brandskyddsbeskrivning kan innehålla följande information:

Byggnadens användning och riskbedömning: En beskrivning av hur byggnaden kommer att användas och en bedömning av de potentiella riskerna för brand i den specifika miljön.

Brandskyddsåtgärder: En detaljerad lista över de specifika åtgärder och system som kommer att implementeras för att förhindra, upptäcka och begränsa skador vid brand. Det kan inkludera brandväggar, sprinklersystem, brandlarm, nödutgångar och annan utrustning.

Evakueringsplan: En plan för hur människor i byggnaden ska evakuera på ett säkert sätt i händelse av brand, inklusive placering av nödutgångar och samlingsplatser.

Brandsäkerhetsutbildning: Information om hur de boende eller användarna av byggnaden kommer att utbildas i brandsäkerhet och hur de ska agera vid en nödsituation.

Dokumentation av material och konstruktion: En lista över material och konstruktion som används i byggnaden och hur de uppfyller brandsäkerhetsstandarder.

Brandskyddsbeskrivningen är viktig för att säkerställa att byggnader uppfyller regler och normer som är avsedda att skydda människor och egendom från brandrisker. Den används också för att få godkännande från relevanta myndigheter innan en byggnad får tillstånd att användas.

Brandskyddsbeskrivning

Har du någonsin tänkt på vad som händer om det börjar brinna hemma hos dig? När du bygger nytt är det viktigt att ha en brandskyddsbeskrivning. Det är en detaljerad plan som beskriver hur du kan skydda ditt hem från brand.

Du behöver ett ordentligt brandskydd vid både ny- och ombyggnation för att identifiera risker och sedan arbeta fram en lösning av dessa. Det är dessutom ett av kravet när du skickar in en bygglovsansökan. I den här artikeln ska vi kika närmare på vad som ingår och hur du tar fram en brandskyddsdokumentation.

Vad är en brandskyddsbeskrivning?

Enligt Boverkets byggregler finns det ett krav på brandskyddsdokumentation för alla byggareor som är större än 15 kvm. Du behöver alltså skapa en brandsäkerhetsdokumentation om du bygger ett attefallshus, en tillbyggnad eller ett helt nytt bostadshus, men inte om du bygger en liten komplementbyggnad, till exempel en friggebod i trädgården.

När du ansöker om bygglov måste du alltid bifoga ett brandskyddsdokument i din ansökan, det är nämligen ett av de krav som finns för att få ett bygglov godkänt. Din ansökan måste visa att du har tagit fram en plan för att säkerställa att brandskyddsåtgärder är vidtagna och att de även är funktionsdugliga.

Boverkets byggregler, BBR, finns krav på brandskyddsdokumentation för alla byggareor utom komplementbyggnader under 15 kvadratmeter.

Vilka byggnader kräver en brandsäkerhetsdokumentation?

Alla nya byggnader behöver en brandskyddsbeskrivning. De enda undantaget är komplementbyggnader på max 15 kvm. Det har varit ett krav från Boverkets byggregler sedan 1994.

Dessa byggnader kräver rätt dokumentation:

 • Attefallshus
 • Bostadshus
 • Garage
 • Kontorsbyggnader

Storleken på dokumentationen varierar dock beroende på hur stor byggnad du vill uppföra. Ett garage kanske bara behöver en brandbeskrivning på en sida, medan ett bostadshus kräver en dokumentation på 10-15 sidor. Byggnadens utformning, storlek och syfte ligger till grund för hur omfattande dokumentationen blir. Det är till exempel en stor skillnad när det gäller ett flerbostadshus, ett enbostadshus och en lagerlokal.

Vad är skillnaden på brandskyddsbeskrivning och brandskyddsdokumentation?

Det är viktigt att skilja mellan två olika begrepp när man talar om brandskydd. Brandskyddsbeskrivningen handlar om att visa hur byggnaden är tänkt att se ut när den är klar, medan brandskyddsdokumentationen visar hur den faktiskt ser ut när den är klar. Medan den första krävs i din bygglovsansökan ska den senare skickas in till byggnadsnämnden när bygget har slutförts. Det är viktigt att alltid hålla dokumentationen uppdaterad.

Vad ska en brandskyddsdokumentation innehålla?

Brandskyddsdokumentationen är en lista som visar hur byggnadens brandskydd är gjort och vilka regler det följer. Det handlar om saker som brandväggar, nödutgångar och brandvarnare.

Exempel på vad som kan vara med i dokumentationen är hur olika delar av byggnaden ska användas och hur många människor som får vara där. Det står också hur räddningstjänsten ska kunna hjälpa till vid en brand och hur mycket saker det får vara i byggnaden innan det blir farligt. Exakt innehåll varierar givetvis beroende på vilken sorts byggnad det handlar om.

Exempel på innehåll i en brandskyddsbeskrivning:

 • Byggnadsbeskrivning och redogörelse för byggnadens konstruktion
 • Redogörelse för utrymning med en tydlig utrymningsplan
 • Placering och märkning av utrymningsvägar
 • Beskrivning av bärförmåga vid brand
 • Redogörelse av byggnadens uppvärmningsanordning
 • Skydd mot brandspridning, till exempel brandceller
 • Redogörelse för ventilationssystemet
 • Brandtekniska installationer såsom brandvarnare och brandlarm.
 • Ritningar
 • Information till räddningstjänsten vid en eventuell räddningsinsats

Vem utformar en brandskyddsbeskrivning?

Det är inte vanligt att privatpersoner själva skriver ihop den omfattande dokumentationen som krävs för ett brandsäkerhetsprotokoll. Det finns nämligen många fallgropar som är enkla att missa, vilket leder till att du behöver göra kompletteringar med en förlängd bygglovsansökan som följd.

Det vanligaste och enklaste är istället att ta hjälp av en expert på branddokumentation för att slippa göra det själv. Du får då hjälp av en kunnig byggingenjör att skapa samtliga dokument som krävs för din bygglovsansökan. Det finns många smidiga tjänster på nätet som du kan ta hjälp av för att ta fram rätt dokumentation.

Det är dock viktigt att ha i åtanke att det är du som äger byggnaden som har det yttersta ansvaret för ditt brandskydd, och inte det företag som har hjälpt dig att skapa brandskyddsdokumentationen.

Vad kostar en brandskyddspolicy?

Kostnaden för att upprätta en brandskyddspolicy varierar från fall till fall. Ju större och mer avancerad byggnad du vill konstruera, desto mer omfattande blir dokumentationen. Priset för en brandskyddsbeskrivning för ett enbostadshus brukar dock vara runt 2 000 – 4 000 kr beroende på vem du väljer att anlita.

Brandskyddsbeskrivning i din bygglovsansökan

När du ansöker om bygglov för ditt nya projekt är det viktigt att inkludera en brandskyddsbeskrivning. Dokumentationen är avgörande för att visa att ditt projekt följer säkerhetsstandarder och att rätt åtgärder har vidtagits för att skydda mot brand.

I din ansökan bör du inkludera detaljer om hur brandrisker hanteras, som placeringen av brandvarnare, brandsläckare och nödutgångar. Dessutom bör du beskriva materialval och konstruktioner som bidrar till att förhindra brandspridning. Att ha en genomtänkt brandsäkerhetspolicy visar inte bara att du tar ansvar för säkerheten, utan kan också underlätta processen med att få ditt bygglov godkänt.

 Se till att din brandsäkerhetsdokumentation är tydlig, detaljerad och följer lokala brandskyddsföreskrifter för att öka chanserna för en smidig bygglovsprocess. Brandskyddsbeskrivningen är det viktigaste som bygglovshandläggaren tittar på, så det är viktigt att den är rätt utformad och innehåller all väsentlig information.

Vanliga misstag att undvika när man skapar en brandsäkerhetsdokumentation

Vill du ta fram din egen dokumentation istället för att överlämna arbetet åt någon annan? Då är det bra att hålla koll på vanliga misstag som många gör. Genom att undvika dessa vanliga misstag kan du skapa en mer effektiv och pålitlig brandsäkerhetsbeskrivning och öka chansen att få den godkänd.

 • Missar att följa lokala brandsäkerhetsföreskrifter – Undersök vilka lokala brandsäkerhetskrav och föreskrifter som gäller i din region för att öka chansen att ditt bygglov blir godkänt.
 • Felaktig bedömning av brandrisker – Att underskatta eller övervärdera brandrisker kan leda till bristfällig skyddsnivå i din brandsäkerhetsdokumentation. Var noggrann när du bedömer alla potentiella brandrisker och vidta lämpliga åtgärder för att minska dem.
 • Otillräcklig utbildning och kunskap – Att skapa en brandsäkerhetsdokumentation kräver kunskap om brandsäkerhet och byggnadskonstruktion. Att försöka göra detta utan tillräcklig utbildning eller erfarenhet kan leda till allvarliga fel eller brister i planen. Många väljer att använda Google för att skriva ihop dokumentationen, men det kan leda till allvarliga konsekvenser om en brand skulle inträffa.
 • Felaktig placering av brandutrustning – Att inte placera brandvarnare, brandsläckare och annan brandutrustning på lämpliga ställen kan underkänna din dokumentation.

Sammanfattningsvis, när du bygger eller renoverar ditt hem är en brandskyddsbeskrivning avgörande för att säkerställa säkerheten mot brand. Det är dessutom ett avgörande dokument för att få ditt bygglov godkänt. Det bästa är att ta hjälp av en expert inom området, men du bör ändå ha en viss kunskap om innehållet så att du kan dubbelkolla att allt ser korrekt ut.