Brandskyddsbeskrivning

Brandskydd till ditt bygglov eller start- och slutbesked – oavsett kommun – alltid till fast pris med individanpassad service.

Hur går det till?

Kontakta oss

Få en kostnadsfri offert. Fyll i formuläret här nedan så återkommer vi så fort vi kan.

kontakta oss 010-148 46 60

Utvalda projekt

Kundnöjdhet är viktigt för oss

Läs fler kundomdömen

Fungerade väldigt bra. Bra kommunikation och support. Hjälpte även till med ändringar efter att kommunen hade synpunkter. Topp

Marcus Petersson

Kan starkt rekommendera Bygglovstjänst. Jättetrevligt och kompetent bemötande av Roman och superproffsigt skött av Malin genom hela processen. Nacka kommun strulade en del vilket gjorde att det fick bli en del ändringar men allt genomfördes utan minsta antydan av gnäll på extra arbete.

Martin Thunman

Fick hjälp med ritningar och bygganmälan till vårt attefallshus. Snabb och följsam service och professionell leverans med smart och prisvärt upplägg. Rekommenderas varmt.

Martin Alexandersson

Bygglovstjänst har hjälpt oss med bygglovsansökan. Det har gått jättesnabbt och smidigt. De är proffsiga, kunniga, trevliga och serviceinriktade.
Vi är jättenöjda med deras hjälp.

Ruben Villegas

Fick hjälp av bygglovtjänst med konstruktionsritningar. Roman var flexibel och serviceminded. Rekommenderar starkt.

Adrian Gomez

Otroligt bra service, snabba på att svara, snabba på att ge en offert, snabba på att återkomma med ritningar, snabba på att uppdatera ritningarna enligt önskemål.

Helt enkelt en bra och snabb upplevelse, kan varmt rekommenderas!

Patrik Jogeland

Våra populära tjänster

Brandskyddsbeskrivning

I Sverige måste samtliga byggnader följa de lagar och föreskrifter som reglerar både utseende och funktion. Vid ny-, till- eller ombyggnad tillämpas Plan- och bygglagen (PBL) tillsammans med tillhörande plan- och byggförordning.

Boverket står för ytterligare reglering genom byggreglerna (BBR), som inkluderar föreskrifter och allmänna råd. BBR ger detaljerade anvisningar för att följa PBL, där en betydande del fokuserar på brandskydd.

För att efterleva BBR och dess krav på brandskydd, måste en brandskyddsbeskrivning och brandritningar utarbetas. Samtliga krav som är specifika för brandskyddet sammanställs i denna beskrivning. Brandskyddsbeskrivningen är en essentiell del av bygghandlingarna och krävs för att säkerställa konstruktionens säkerhet samt möjliggöra för nödställda att evakuera vid en nödsituation.

Utarbetandet av brandskyddsbeskrivningen sker i projekteringsstadiet, det vill säga under planeringen och sökandet efter lämpliga lösningar för byggnaden. Efter detta skickas en ansökan om bygglov till kommunen tillsammans med samtliga bygghandlingar.

När byggnaden är färdigställd upprättas relationshandlingar som överlämnas till kommunen för att erhålla ett slutbevis.

Brandskyddsbeskrivningen består av en handling som beskriver hur ditt projekt uppfyller kraven i Boverkets Byggregler, avsnitt 5. Till handlingen hör bilagor som brandritning och kontrollplan för brandskyddet.

Brandskyddsdokumentation

Brandskyddsdokumentation utgör en relationshandling som detaljerat redogör för hur byggnadens brandskydd har implementerats. Denna dokumentation grundar sig vanligtvis på den tidigare nämnda brandskyddsbeskrivningen.

Kravet på brandskyddsdokumentation har varit en integrerad del av byggreglerna (BBR) sedan 1994. Det gäller vid uppförandet av samtliga nya byggnader, med undantag för komplementbyggnader som är mindre än 15 kvm.

I brandskyddsdokumentationen framgår det tydligt hur byggnadens brandskydd är utformat och för vilka förutsättningar detta brandskydd är konstruerat. Exempel på inkluderade element är brandcellsgränser, utrymningsvägar, utrymningsdörrar samt brandtekniska installationer såsom brandlarm och sprinklersystem. Dokumentationen innefattar även information om verksamhetsklassen för olika delar av byggnaden och kapaciteten för hur många personer byggnaden är avsedd för.

Det klargörs även om räddningstjänstens stegutrustning är avsedd för användning vid utrymning, och det specificeras vilken brandbelastning byggnaden är dimensionerad för.

Enligt Lagen om skydd mot olyckor ställs det krav på att ett antal typer av verksamheter dokumenterar sitt brandskydd. Denna dokumentation är av stor vikt för att säkerställa överensstämmelse med lagkraven och för att skapa en trygg och säker miljö för de personer som vistas i eller runt byggnaden.

Brandritningar

BR01
BR01
BR02
BR02

Vanliga frågor om Brandskyddsbeskrivning

Brandskyddsbeskrivningen bör tas fram i samband med att de första utkasten till ritningar är klara. Brandingenjören behöver samarbeta med arkitekten för att hitta lösningar som uppfyller brandkraven.

Handlingen som innehåller brandkraven kallas brandskyddsbeskrivning i planerings- och byggskedet. Den byter sedan namn till brandskyddsdokumentation efter man byggt klart.

Vanligtvis behöver vi bygglovsritningar.

En brandskyddsbeskrivning är en dokumentation som specificerar och beskriver de åtgärder och system som är avsedda att skydda byggnader och dess användare mot brand. Det är en viktig del av byggprocessen och används för att säkerställa att en byggnad uppfyller nödvändiga brandsäkerhetsstandarder och lagkrav.

En typisk brandskyddsbeskrivning kan innehålla följande information:

Byggnadens användning och riskbedömning: En beskrivning av hur byggnaden kommer att användas och en bedömning av de potentiella riskerna för brand i den specifika miljön.

Brandskyddsåtgärder: En detaljerad lista över de specifika åtgärder och system som kommer att implementeras för att förhindra, upptäcka och begränsa skador vid brand. Det kan inkludera brandväggar, sprinklersystem, brandlarm, nödutgångar och annan utrustning.

Evakueringsplan: En plan för hur människor i byggnaden ska evakuera på ett säkert sätt i händelse av brand, inklusive placering av nödutgångar och samlingsplatser.

Brandsäkerhetsutbildning: Information om hur de boende eller användarna av byggnaden kommer att utbildas i brandsäkerhet och hur de ska agera vid en nödsituation.

Dokumentation av material och konstruktion: En lista över material och konstruktion som används i byggnaden och hur de uppfyller brandsäkerhetsstandarder.

Brandskyddsbeskrivningen är viktig för att säkerställa att byggnader uppfyller regler och normer som är avsedda att skydda människor och egendom från brandrisker. Den används också för att få godkännande från relevanta myndigheter innan en byggnad får tillstånd att användas.