VVS-ritningar

Garanterat fackmannamässiga VVS-ritningar till ditt bygglov eller startbesked – oavsett kommun – alltid till fast pris med individanpassad service.

Hur går det till?

gradient frame

Kontakta oss

Få en kostnadsfri offert. Fyll i formuläret här nedan så återkommer vi så fort vi kan.

kontakta oss 010-148 46 60

Utvalda projekt

Kundnöjdhet är viktigt för oss

Agnes Turos
Agnes Turos
2024-06-12
Roman har varit till mycket stor hjälp, svarar snabbt och alltid hjälpsam med alla dina frågor. Rekommenderar starkt. :)
Shaker Asba
Shaker Asba
2024-06-11
Jag vill ge en stor eloge till Roman , bygglovtjänst för den utmärkta service jag mottagit. Deras bemötande var inte bara professionellt utan också otroligt snabbt och effektivt. Jag blev imponerad av deras noggrannhet och engagemang för att säkerställa att allt blev rätt. Tack för en fantastisk upplevelse och för att ni överträffade mina förväntningar!
Daniel Hedberg
Daniel Hedberg
2024-05-27
Roman är otroligt kunnig inom sitt område. Lyhörd, snabb återkoppling, tydliga instruktioner. Kan verkligen rekommendera "Bygglovstjänst" för alla jag känner.
Susanne Eriksson
Susanne Eriksson
2024-04-09
Proffsiga, snabba och supertrevliga. Rekommenderas varmt. Tack!
Jesper Edh
Jesper Edh
2024-02-21
Snabba klara besked och otroligt bra service!
Lars-Göran Älgevik
Lars-Göran Älgevik
2024-02-12
Roman och Malin har gjort ett kanonbra och snabbt jobb åt mig när vi skulle bygga en komplementbyggnad. Vill verkligen rekommendera dem!
Martin Borgede
Martin Borgede
2024-02-12
Proffsiga, snabba, extremt trevliga. Tog sig tid att lyssna på hur jag ville ha det. Kommunen berömde ritningarna. Kommer varmt rekommendera dem till släktingar och vänner!
Anna Jonsson
Anna Jonsson
2024-01-15
Kan starkt rekommendera! Fått snabb och bra service av Roman med att ta fram bygghandlingar /dimensionsritningar för genomborrning av bjälklag. Även fått bra support efter att Stadsbyggnadskontoret inkommit med följdfrågor, mycket nöjd!
dorotea slimani
dorotea slimani
2023-11-10
Professional service.

Våra populära tjänster

Fackmannamässiga VVS-ritningar 

VVS, en akronym för Värme, Ventilation och Sanitet, omfattar ritningar som är avgörande för effektivt byggande och underhåll av olika typer av byggnader. När vi tar exemplet med att bygga ett hus, är VVS-ritningar lika viktiga som konstruktionsritningar som beskriver tak, golv och väggar. Dessa ritningar fokuserar på det komplexa nätverket av rör och system som krävs för att hantera inomhusklimat, uppvärmning, avlopp och tappvatten.

Inom ramen för VVS-ritningar måste alla komponenter som reglerar inomhusklimatet, inklusive värmefördelningssystem och avloppssystem, vara noggrant dokumenterade. Detta är av yttersta vikt för att både byggprocessen och framtida underhåll ska kunna genomföras korrekt och säkert.

För större och mer komplexa byggnader som sjukhus och industrianläggningar kan VVS-ritningar även omfatta brandskyddssystem, gasdistribution, vattensprinklers och tryckluftsystem. Även i bostäder kan VVS-system vara komplexa, och de är avgörande för att skapa ett bekvämt inneklimat oavsett om det är en bostad, ett sjukhus eller en stor industriell anläggning. Alla aspekter av VVS-installationer, inklusive ventilation, värmeförsörjning och kylsystem, måste planeras noggrant för att säkerställa att hela systemet fungerar optimalt och säkert.

Anlita en VVS-konstruktör på Bygglovstjänst för ditt projekt. Vi utför ventilationsritningar, tappvatten, spillvatten och värmeritningar. Allt till ditt bygglov, startbesked och / eller slutbesked. 

Värme

Vanligtvis är värme i form av element eller radiatorer placerad under fönster. I en VVS-ritning är det av största vikt att positionen för dessa värmekällor tydligt framgår. I flerbostadshus är samtliga element ofta sammanlänkade via kopplingsledningar som är synliga mot fasaden. Dessa kopplingsledningar ansluts sedan till en huvudledning, oftast åtkomlig i en källare, där ventiler används för att reglera och avstänga vattenflödet. Vidare, i många flerbostadshus, ansluts värmesystemet till fjärrvärme, och huvudledningen går vidare till en undercentral. Alternativt kan andra uppvärmningsmetoder såsom ved, olja, pellets eller värmepumpar användas istället för fjärrvärme.

Ventilation

I moderna konstruktioner integreras ventilationssystemets kanaler ofta i samma schaktsystem som används för avlopp och vatten. Dessa kanaler löper upp till vinden och ansluts till ett aggregat som innehåller fläktar för både till- och frånluft. Inom VVS-ritningar används ibland tekniska termer som kan vara svåra att förstå för lekmän. Exempel på sådana termer inkluderar:

 • Tilluft: Inkommande luft, temperaturkontrollerad beroende på behov.
 • Uteluft: Frisk och oskadad luft utifrån.
 • Avluft: Använd luft som uppvärmats av värmepumpar och sedan kylts ned; den avlägsnas från byggnaden.
 • Fläktstyrd frånluft: En ventilationstyp där luft sugas ut ur utrymmen med fläktar, såsom kök, toalett eller tvättstuga.

Sanitet

Sanitetssystem avser hanteringen av vätskor, gaser och installationer för både spill- och tappvatten. Vattenförsörjning omfattar vanligtvis tre typer av rör:

 • Varmvattencirkulation: Ansvarig för att reglera vattnets temperatur.
 • Varmvatten: Levererar varmt vatten till hushållet.
 • Kallvatten: Levererar kallt vatten till hushållet.

Sanitetsritningar bör även inkludera detaljer om ventiler och placering av vattenledningar. Exempelvis ska ritningen visa ventiler för att reglera flödet av inkommande vatten och att spillvattenrören dras horisontellt i samlingsledningar som ansluts till kommunens avloppsledning.

Tappvatten ritning

En tappvattenritning är en teknisk ritning som visar installationen av VVS (värme, ventilation och sanitet) för tappvatten i en byggnad. Denna typ av ritning används för att tydligt illustrera placeringen och konfigurationen av olika VVS-komponenter som är ansvariga för att tillhandahålla varmt och kallt rinnande vatten i en byggnad. Tappvattenritningen är en del av den övergripande VVS-planen och ger detaljerad information om VVS-systemet för vattenförsörjning.

Tappvattenritningen hjälper VVS-designers, ingenjörer och installatörer att förstå och implementera det tappvattensystem som krävs för att möta byggnadens behov. Det är en viktig del av byggnadsplaneringen och säkerställer att varmvattenförsörjningen är tillräcklig och effektiv för användarna i byggnaden.

tappvatten
tappvatten

Spillvatten ritning

En spillvattenritning är en teknisk ritning som illustrerar och dokumenterar avloppssystemet för en byggnad eller ett område. Denna typ av ritning används inom området för VVS (värme, ventilation och sanitet) för att visa placeringen och konfigurationen av de olika komponenter som är ansvariga för att samla in och transportera avloppsvatten från olika punkter i byggnaden till det offentliga avloppsnätet eller andra avloppsanordningar.

Spillvattenritningen är en viktig del av den övergripande VVS-planen för en byggnad och hjälper till att säkerställa att avloppssystemet fungerar korrekt och effektivt. Den används av VVS-designers, ingenjörer och entreprenörer för att genomföra och underhålla avloppsanläggningar i enlighet med gällande byggnormer och regelverk.

spillvatten
spillvatten

Värmeritning

En värmeritning, även känd som en värmekarta eller värmeflödesritning, är en teknisk ritning som visar och dokumenterar värmeflödet i en byggnad eller ett system. Denna typ av ritning används inom VVS (värme, ventilation och sanitet) och byggnadsteknik för att visualisera och analysera hur värme distribueras och överförs inom en byggnad. Syftet är att optimera värmesystemet för att uppnå en energieffektiv och bekväm inomhusmiljö.

Värmeritningar används ofta under planerings- och konstruktionsfasen av byggnader för att säkerställa att värmesystemet är optimalt designat och kan möta de termiska behoven för byggnaden. De hjälper också till med felsökning och underhåll av värmesystemet genom att ge en visuell representation av systemet. Dessa ritningar är särskilt viktiga för att uppnå hållbara och energieffektiva byggnader.

varmeritning
varmeritning

Ventilationsritning

En ventilationsritning är en teknisk ritning som används för att illustrera och dokumentera ventilationssystemet i en byggnad. Denna typ av ritning är en viktig del av VVS (värme, ventilation och sanitet) och fokuserar specifikt på luftcirkulationen, ventilationen och luftkvaliteten inom en byggnad. Målet är att säkerställa att luften i byggnaden är frisk, ren och behaglig för de boende.

Ventilationsritningar är avgörande under planerings- och konstruktionsfasen för att säkerställa att ventilationssystemet är korrekt utformat och uppfyller lokala byggnormer och standarder. De används också för att underlätta underhåll och felsökning av ventilationssystemet genom att ge en översiktlig bild av systemets struktur och komponenter. Ventilationsritningar är en viktig del av att skapa en hälsosam och bekväm inomhusmiljö.

ventilationsritning
ventilationsritning

Vanliga frågor om VVS-ritningar

Bygglovstjänst erbjuder alltid fast pris. Använd vår prisberäknare för att få en prisindikation direkt.
Skicka in dina uppgifter via kontaktformuläret för att få en kostnadsfri offert inom 24h

VVS, en akronym för Värme, Ventilation och Sanitet, omfattar ritningar som är avgörande för effektivt byggande och underhåll av olika typer av byggnader. Dessa ritningar fokuserar på det komplexa nätverket av rör och system som krävs för att hantera inomhusklimat, uppvärmning, avlopp och tappvatten.

Vanligtvis behöver vi bygglovsritningar, uppvärmnings- och ventilationssystem.

VVS-ritningar krävs oftast vid nybyggnation, tillbyggnation och vid större ombyggnationer. VVS-ritningar krävs oftast för det tekniska samrådet för att få ett startbesked.

Vanligaste ventilationssystem:

 • Självdrag (S)
 • Mekanisk frånluft (F)
 • Mekanisk till- och frånluft (FX)
 • Mekanisk till- och frånluft med återvinning (FTX)

Kontakta oss för vägledning.

Några exempel på uppvärmningssystem:

 • Direktverkande El
 • Fjärrvärme
 • Frånluftsvärmepump
 • Bergvärmepump
 • Luft-vattenvärmepump
 • Luft-luftvärmepump

Kontakta oss för vägledning.