Drömmer du om lite extra utrymme utan att behöva gå igenom en krånglig och tidskrävande bygglovsprocess? Då är en attefallstillbyggnad den perfekta lösningen för dig! Här får du möjlighet att bygga 15 kvm extra yta och du bestämmer själv vad du vill utnyttja den till – hemmakontor, sovrum, kök eller gäststuga.

En stor fördel är att du får uppföra en liten tillbyggnad på din tomt utan bygglov, men däremot krävs det att du skickar in en anmälan och får ett startbesked från kommunen. Detta smidiga system underlättar för dig som vill spara tid och snabbt komma igång med bygget, samtidigt som du säkerställer att allt sker enligt reglerna.

attefallstillbyggnad
attefallstillbyggnad

Skillnaden mellan attefallstillbyggnad och attefallshus

En attefallstillbyggnad och ett attefallshus är två helt olika typer av byggnader. Det är därför viktigt att inte bli förvirrad av de snarlika namnen. De har dock en hel del likheter. Vi ska därför reda ut vad skillnaden är mellan de två konstruktionerna.

Vad är ett attefallshus?

Ett attefallshus är en fristående komplementbyggnad som kan användas som bostadshus, garage, förråd, gäststuga eller liknande ändamål. Byggnaden får användas som permanentbostad så länge som det uppfyller Boverkets krav för bostäder.

Ett attefallshus får vara max 30 kvm stort och max 4 meter i taknockshöjd. Det måste placeras minst 4,5 meter från tomtgränsen och vägar.

attefallstillbyggnad utan bygglov
attefallstillbyggnad utan bygglov

Vad är en attefallstillbyggnad?

En attefallstillbyggnad är en utbyggnad av ditt befintliga bostadshus. Du kan alltså använda dig av regler för en attefallstillbyggnad om du vill göra en mindre utbyggnad, till exempel om du vill utöka ditt hus med ett eller två små rum. Du får använda husets tillbyggnad till vad du vill, även kök och badrum.

Tillbyggnaden får täcka max 15 kvm av din tomt och höjden får inte överstiga den befintliga byggnadens taknockshöjd. Det måste alltså vara lika högt eller lägre än det bostadshus som det sitter ihop med.

Eftersom tillbyggnaden måste sitta ihop med det befintliga bostadshuset, säger reglerna att den ska vara placerad i direkt anslutning till det. Den får inte placeras närmare än 4,5 meter från tomtgränsen. Detta gäller även för vägar. Konstruktionen måste anpassas till det befintliga huset vad gäller utseende, material och färgsättning.

Vilket ska jag välja att bygga?

Funderar du på om du ska bygga en attefallstillbyggnad eller ett attefallshus? Genom att kika på reglerna för de två konstruktionerna är det enkelt att fatta ett beslut.

Välj ett attefallshus om du vill bygga en fristående byggnad på tomten med rejält utrymme. Välj tillbyggnaden om du vill göra en mindre utbyggnad av din nuvarande bostad.

Trots de snarlika namnen kan det senare kan snarare jämföras med en vanlig tillbyggnad än ett attefallshus. Den enda skillnaden är att en vanlig tillbyggnad som kräver bygglov är större, medans attefallsversionen är mindre och enklare att snabbt få godkänd.

bygglov för attefallstillbyggnad
bygglov för attefallstillbyggnad

Behöver jag ansöka om bygglov för attefallstillbyggnad?

Så länge som du håller dig till de regler som finns för en attefallstillbyggnad, behöver du inte ansöka om bygglov. Det är helt enkelt en bygglovsfri konstruktion på din tomt. Det innebär dock inte att du slipper allt pappersarbete. Det finns nämligen krav på att du ska anmäla din tillbyggnad till kommunens stadsbyggnadskontor. Dessutom måste du få ett godkännande från samma kontor innan du kan dra igång bygget.

En anmälan brukar bland annat bestå av:

 • Anmälningsblankett
 • Situationsplan
 • Planritning
 • Fasadritning
 • Sektionsritning
 • Konstruktionsritning
 • Kontrollplan
 • Eventuellt grannmedgivande
 • Markplaneringsritning

Exakt vad som krävs för just din konstruktion kan variera från kommun till kommun beroende på olika lokala regler och förordningar. Rådgör därför med stadsbyggnadskontoret för att säkerställa att du skickar med rätt dokument.

Attefallstillbyggnad ritning

Som synes här ovanför kan det krävas en hel del ritningar för dig som ska anmäla din tillbyggnad till kommunen. Se därför till att ha alla dokument redo redan från start. Då underlättas din ansökningsprocess och det går snabbare att få ett godkännande från kommunen.

En attefallstillbyggnad ritning är en teknisk ritning som inkluderar flera olika typer av ritningar. Tillsammans skapar de en komplett bild av den tillbyggnad du planerar att göra. Det är viktigt att alla ritningar är skalenliga.

Planritning: Denna ritning ska visa tillbyggnadens planlösning och ska bland annat innehålla placeringen av väggar, dörrar och fönster.

Fasadritning: Ska illustrera byggnadens utseende från alla håll, det vill säga både norr, söder, öst och väst.

Sektionsritning: Denna ritning är en genomskärning som visar byggnadens höjd och konstruktion.

Situationsplan: Planen ska visa hur tillbyggnaden ska placeras på tomten i förhållande till både bostadshuset, andra byggnader, vägar och tomtgränsen.

Kontrollplan för attefallstillbyggnad

Din anmälan till stadsbyggnadskontoret ska även innehålla en kontrollplan för attefallstillbyggnad. Kontrollplanen är ett dokument som ska innehålla information om vilka kontroller som ska utföras under byggnadsprocessen. Dessa kontroller ska utföras för att säkerställa att arbetet uppfyller bygglagens alla krav, och i slutändan att byggnaden är säker och uppförd enligt konstens alla regler.

Kontrollplanen ska bland annat innehålla information om:

 • Byggprojektets grunduppgifter – Bland annat fastighetsbeteckning och ansvarig byggare.
 • Kontrollpunkter – En lista över de kritiska moment som ska kontrolleras, såsom elinstallationer och bärande konstruktioner.
 • Kontrollmetoder – Information om hur varje kontroll ska genomföras, till exempel mätningar eller visuella inspektioner.
 • Ansvariga personer för kontrollerna – Namn och kontaktuppgifter på de personer som ansvarar för att utföra kontrollerna.
 • Dokumentation – Information om hur resultatet av kontrollerna ska dokumenteras, till exempel genom bilder och skriftliga rapporter.

Kontrollplanen ska helt enkelt säkerställa att din attefallstillbyggnad utförs korrekt och uppfyller alla tekniska krav. Dessutom ska eventuella säkerhetsrisker kunna upptäckas och åtgärdas i tid.

Kom ihåg att följa alla attefallstillbyggnad regler

Det finns några attefallstillbyggnads regler som är viktiga att följa. Dessa gäller framförallt att tillbyggnaden ska sitta ihop med bostadshuset på tomten och att det ska följa de storlekskrav som finns. En av de viktigaste reglerna säger att tillbyggnaden inte för vara större än 15 kvm.

Alla regler är avsedda att underlätta små tillbyggnader som inte kräver fullständiga bygglov. Du behöver alltså inget bygglov för en attefallstillbyggnad, men väl en godkänd ansökan och ett startbesked innan du börjar bygga. Tack vare att din ansökan noggrant granskas kan byggnationen ske på ett säkert och reglerat sätt.

Bygglovstjänst kan hjälpa dig med

Nedan är ett urval av de tjänster som vi kan hjälpa er med:

Bygglovsritningar
Konstruktionsritningar
Energiberäkning
VVS-ritningar
Brandskyddsbeskrivning

Upptäck våra professionella tjänster för bygglov och tillståndshantering. Vi kan hjälpa er med en rad olika tillståndsprocesser för ert byggprojekt. Kontakta oss för mer information!

Bygg en rymlig attefallstillbyggnad utan bygglov

Drömmer du om lite extra utrymme utan att behöva gå igenom en krånglig och tidskrävande [...]

Friggebod Regler 2024 – Maximera din friggebod

Friggebodar är en vanlig syn i svenska trädgårdar. Det beror på att de är enkla [...]

Bygga carport utan bygglov – Regler, tillstånd och praktiska tips

Bygga carport utan bygglov… 🤔 Funderar du på att bygga en carport utan att behöva [...]

Attefallshus Regler 2024: Hitta rätt regler för attefallshus

Har du koll på att du kan bygga en komplementbyggnad på din tomt utan att [...]

Allt du behöver veta om pergola bygglov

Pergola bygglov Pergola bygglov, pergola med tak eller behöver du bygglov för din pergola? Läs [...]

Planritning förkortningar, symboler och skala

Är du på gång att inleda ett byggprojekt? Då måste du ha koll på planritning [...]

Planritning program online gratis: Fånga upp 2024 trender

I denna bloggpost kommer vi att utforska de senaste trenderna inom planritningsprogram online gratis för [...]

Bygglov på landet – Bygga carport på landet

Bygglov på landet Om du bor på landet har du ofta mer frihet när det [...]

Bygglov för växthus – Allt du behöver veta innan du ansöker

Här hittar du all information du behöver om bygglov för växthus. Lär dig om regler, [...]

1 Comments

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *