Pergola bygglov

Pergola bygglov, pergola med tak eller behöver du bygglov för din pergola? Läs mer om bygglov för pergolor nedan 🤓

En pergola kan ge en skön svalka under sommaren och ett mysigt tillhåll i trädgården. Det blir en given samlingspunkt för avkoppling och umgänge under sommardagarna. Innan du bygger en enkel trädgårdskonstruktion är det dock viktigt att hålla koll på vilka regler som gäller. Behövs bygglov för pergola och hur högt får du egentligen bygga på din tomt?

Det är viktigt att kolla upp vilka regler som gäller för pergola med och utan bygglov. Du kan nämligen behöva ansöka om ett godkännande hos byggnadsnämnden om du vill skapa en permanent oas som täcks med väggar och tak. Vilka regler som gäller kan variera mellan olika kommuner beroende på hur just din detaljplan ser ut, men vi har koll på de generella reglerna runt om i landet.

Vad räknas som en pergola?

En pergola är en enkel och gles trädgårdskonstruktion som förankras i marken och kan stå utomhus året runt. Den kan vara både permanent och tillfällig och definieras ofta som ett växtstöd där växternas bladverk ger skugga och skydd. Den bör byggas i tåliga material som klarar av Sveriges väder och vind. Det är väldigt populärt att bygga en pergola eftersom den ramar in uteplatsen och skapar en mysig stämning.

pergola bygglov
pergola bygglov

💡 Tips: Risker och straff med att bygga utan bygglov

En pergola kan byggas både med och utan tak och väggar. Det är vanligt att konstruktionen täcks av vackra klätterväxter såsom murgröna. Den kan byggas i trä, med nackdelen att materialet kan ruttna, svälla och krympa. Den kan även byggas i mer tåligt aluminium som varken rostar eller behöver underhållas.

Att bygga en pergola med tak ger en välbehövlig skugga under sommarmånaderna, men se till att välja ett tak som klarar många kilo snö, speciellt om du bor långt norrut. Om du väljer att bygga en pergola med väggar får du ett sidoskydd som ger dig lä under blåsiga dagar.

Bygga pergola utan bygglov

Beroende på hur din konstruktion ser ut kan du behöva ansöka om bygglov för pergola. Vi ska gå in närmare på vilka generella regler som gäller. Kom ihåg att det alltid kan finnas undantag för just din kommun beroende på vilka regler som gäller i detaljplanen.

Generellt sett får du bygga en pergola utan bygglov. Du måste du uppfylla följande regler:

  • Konstruktionen får inte skydda mot yttre klimat
  • Konstruktionen måste vara öppen utan tak och väggar

Om din konstruktion uppfyller dessa två krav får du bygga den utan att behöva ansöka om bygglov, något som kan vara en dyr och långdragen historia som kräver ritningar och andra handlingar. För att förtydliga måste konstruktionen alltså sakna både väggar och ett stängt tak och helt enkelt vara mer simpelt byggd.

Se även 👉 Få Bygglov för Förråd Snabbt & Enkelt – Allt du Behöver Veta

Ofta drar man paralleller mellan en pergola och en spaljé. Reglerna säger att en spaljé ska vara genomsiktlig till 75%, vilket är en bra riktlinje för båda konstruktionerna.

Om du vill bygga en pergola utan bygglov och närmare tomtgränsen än 4,5 meter måste du be om grannarnas godkännande. Be gärna om ett skriftligt samtycke ifall det skulle uppstå en eventuell tvist.

pergola med tak
pergola med tak

Hur hög får en pergola vara utan bygglov?

Om du vill bygga en pergola utan bygglov så får konstruktionen vara max 3 meter hög. Om du vill bygga högre än så måste du anmäla det till byggnadsnämnden i kommunen.

Bygga pergola med bygglov

Om du vill bygga en pergola med tak eller en pergola mot husvägg behöver du ansöka om bygglov. Då räknas det nämligen som en tillbyggnad eller en uteplats som skyddar mot yttre klimat. Ibland kan skillnaden mellan en pergola och en altan eller skyddad uteplats vara hårfin och svår att bedöma som privatperson.

Du behöver ansöka om ett bygglov om konstruktionen:

  • Förses med ett tak
  • Täcks med ett skärmtak eller en markis
  • Förses med en eller flera väggar
  • Har sidoskärmar
  • Ska fästas i en byggnad
  • Byggs i anslutning till fasaden
  • Ska vara inglasad

Ett skärmtak på max 15 kvm som placeras minst 4,5 meter från tomtgränsen kräver oftast inget bygglov även om det är förankrat i bostadshuset. Det är dock bra att veta att ett tygtak klassas som skärmtak och att bygga en pergola med tygtak kräver oftast bygglov. Detta gäller oavsett om tygtaket är förankrat i bostadshuset eller inte.

Se även 👉 Bygglov för växthus – Allt du behöver veta innan du ansöker

En skyddad uteplats utan bygglov får anläggas max 3,6 meter från bostadshuset och dess mur eller plank får inte vara högre än 1,8 meter. Du får inte bygga närmare tomtgränsen än 4,5 meter och arean får vara max 15 kvm. En pergola med bygglov kan anläggas längre bort i trädgården än den skyddade uteplatsen och ha såväl högre väggar som tak.

Om du ska bygga en pergola med bygglov skickar du inte in din ansökan till Boverket, utan till ditt kommunkontor. Du kan dock få mer information om vilka regler som gäller på Boverkets hemsida. Kommunen granskar din ansökan och gör en samlad bedömning med hänsyn till bland annat konstruktionens höjd, längd, utförande, genomsiktlighet, utformning och omgivningspåverkan.

Bygga pergola med tak utanför detaljplanen

Om du bor utanför detaljplanen kan du ofta bygga en pergola med tak och väggar utan att behöva skicka in en anmälan eller göra en bygglovsansökan. Om du bor på landsbygden bor du ofta utanför de detaljplaner som finns för städer och har därför större frihet när det gäller olika konstruktioner på tomten.

Bygglov för pergola nära tomtgräns

Precis som för andra fristående konstruktioner och byggnader på din tomt måste du bygga din pergola minst 4,5 meter från tomtgränsen för att inte störa dina grannar. Om du vill bygga närmare än så kan du ansöka om bygglov, men det enklaste är att be dina grannar om ett medgivande.

bygglov för pergola
bygglov för pergola

Se även 👉 Bygglov på landet – Bygga carport på landet

Bygga pergola på befintlig altan

Det är tillåtet att bygga pergola på en befintlig altan. För att få ett bra resultat är det dock viktigt att se till att altangolvet är jämnt och i gott skick. Säkerställ att altangolvet håller för pergolans vikt.

Så länge du följer de regler som finns för en pergola och bygglov behöver du inte oroa dig för att tvingas riva konstruktionen. Du kan alltså bygga en fristående pergola på din altan som saknar ett täckande tak och/eller hela väggar utan att behöva ansöka om bygglov.

Skydda din investering med rätt tillstånd för din pergola. Låt oss ta hand om ditt pergola bygglov – stressfritt och smidigt. Kontakta oss för expertvägledning.

Bygglovstjänst kan hjälpa dig med

Nedan är ett urval av de tjänster som vi kan hjälpa er med:

Bygglovsritningar
Konstruktionsritningar
Energiberäkning
VVS-ritningar
Brandskyddsbeskrivning
Professionell hjälp med pergola bygglov

Upptäck våra professionella tjänster för bygglov och tillståndshantering. Vi kan hjälpa er med en rad olika tillståndsprocesser för ert byggprojekt. Kontakta oss för mer information!

Attefallshus Regler 2024: Hitta rätt regler för attefallshus

Har du koll på att du kan bygga en komplementbyggnad på din tomt utan att [...]

Allt du behöver veta om pergola bygglov

Pergola bygglov Pergola bygglov, pergola med tak eller behöver du bygglov för din pergola? Läs [...]

Planritning förkortningar, symboler och skala

Är du på gång att inleda ett byggprojekt? Då måste du ha koll på planritning [...]

Planritning program online gratis: Fånga upp 2024 trender

I denna bloggpost kommer vi att utforska de senaste trenderna inom planritningsprogram online gratis för [...]

Bygglov på landet – Bygga carport på landet

Bygglov på landet Om du bor på landet har du ofta mer frihet när det [...]

Bygglov för växthus – Allt du behöver veta innan du ansöker

Här hittar du all information du behöver om bygglov för växthus. Lär dig om regler, [...]

Situationsplan för bygglov: 5 tips för en smidig process

När en byggnad ska byggas är det nödvändigt att upprätta en situationsplan för bygglov. Då [...]

1 Comments

Få Bygglov för Förråd Snabbt & Enkelt – Allt du Behöver Veta

Bygglov för förråd Behöver du bygglov för ditt förråd? Lär dig hur du snabbt och [...]

Risker och straff med att bygga utan bygglov

Att bygga utan bygglov kan vara lockande för den som vill snabba på byggprocessen eller [...]

1 Comments

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *