Att bygga utan bygglov kan vara lockande för den som vill snabba på byggprocessen eller undvika pappersarbete. Att få ett bygglov godkänt kan nämligen kosta många tusentals kronor och ta flera veckor i anspråk. Men vad är riskerna med att uppföra ett nybygge eller en tillbyggnad utan bygglov och vilket straff kan du drabbas av?

Innan du börjar snickra på din tomt är det viktigt att förstå vad som faktiskt är tillåtet och vilka konsekvenser du kan drabbas av. Genom att bygga olovligt kan du nämligen drabbas av höga byggsanktionsavgifter och dessutom få problem att försäkra ditt svartbygge. Faktum är att du inte ens behöver äga tomten för att åläggas straffavgifter.

Vad får jag bygga utan bygglov?

Om du äger en tomt med ett en- eller tvåbostadshus får du göra vissa  nybyggen och tillbyggen utan att ansöka om bygglov. Faktum är att du får göra en hel del ändringar så länge som du håller dig inom de regler och riktlinjer som finns.

Detta får du bygga utan bygglov:

 • Komplementbyggnader
 • Attefallshus
 • Attefallstillbyggnader

Du får dels bygga små komplementbyggnader på tomten på totalt max 15 kvm i enlighet med friggebodsreglerna. Det kan till exempel vara en friggebod, en gäststuga, ett växthus eller likande.

Något annat du får bygga utan att först behöva ansöka om bygglov är ett attefallshus på högst 30 kvm. Det är ett bra val för till exempel en ny självständig bostad, ett garage eller en fritidsbostad. Du får även göra en attefallstillbyggnad på högst 15 kvm som sitter ihop med ditt bostadshus. Det kan till exempel vara ett nytt rum, en farstu eller en inglasad altan.

bygga utan bygglov
Bygga utan bygglov

Hur stort får man bygga utan bygglov?

Du får inte bygga hur stort du vill utan att först få det godkänt av kommunen. Du bör därför hålla dig till de regler som finns för att inte riskera negativa följder. Dina komplementbyggnader får inte täcka mer yta av tomten än 15 kvm. Det innebär att du till exempel kan ha en byggnad på 15 kvm, eller tre byggnader på 5 kvm var.

Detsamma gäller för attefallshus. Du får i princip bygga hur många du vill, men den totala bebyggda ytan får vara max 30 kvm tillsammans. Du får dock bara göra en attefallstillbyggnad, oavsett om den är på 15 kvm eller mindre. Observera att attefallshus och attefallstillbyggnader inte kräver bygglov, men du måste skicka in en ansökan och få ett startbesked innan du börjar bygga.

Vad händer om jag väljer att bygga utan bygglov?

Du behöver ansöka om bygglov om du vill bygga nytt, bygga till eller göra ändringar på ditt bostadshus. Detta gäller oavsett om du bygger på bredden, höjden eller nedåt. Om du vill bygga en förlängning av huset, ett garage, en balkong eller en större altan kan du behöva bygglov så länge som du inte kan bygga i enlighet med friggebodsreglerna eller attefallsreglerna.

Carport
Carport

Att bygga altan utan bygglov kan ge ett straff. Detsamma gäller om du uppför en stor carport utan bygglov eller bygger för stora komplementbyggnader på tomten. Att ansöka om ett bygglov kan vara kostsamt, men att helt strunta i det kan stå dig ännu dyrare. Eventuella konsekvenser för svartbygge utan bygglov är att du kan tvingas riva din byggnad och behöva betala en straffavgift.

Om det kommer till kommunen kännedom att du har gjort en tillbyggnad utan bygglov eller liknande sker följande:

 1. Skriftlig förklaring – Kommunen begär in en skriftlig förklaring till varför du byggt utan lov.
 2. Söka bygglov i efterhand – Du får en chans att söka bygglov i efterhand om kommunen anser att det finns en möjlighet att du kan få ett.
 3. Beslut – Antingen får du ett bygglov, eller så kan du tvingas riva byggnaden.
 4. Betala sanktionsavgift – Oavsett om du får ett bygglov i efterhand eller inte kan du bli tvungen att betala en sanktionsavgift som straff.

Att söka bygglov i efterhand

Du kan alltid ansöka om bygglov i efterhand, men med risken att få avslag. En ansökan i efterhand ska innehålla samma dokumentation som en vanlig bygglovsansökan och du måste dessutom betala samma avgift för ansökningsprocessen.

Sanktionsavgift för svartbygge

Du kan tvingas betala en sanktionsavgift för ditt svartbygge och hur stor kostnaden blir beror bland annat på hur stort du har byggt utan tillstånd. Straffavgiften baseras på årets prisbasbelopp.

Då kan du tvingas du betala en sanktionsavgift utan bygglov:

 • Om du börjar bygga utan att ha fått startbesked på din anmälan
 • Om du börjar bygga utan bygglov och får ett bygglov i efterhand
 • Om du börjar bygga utan bygglov och inte får ett bygglov i efterhand
 • Om du tar en byggnad i bruk utan att ha fått slutbesked
 • River en byggnad som kräver anmälan utan att ha fått rivningslov

Det enda sättet att undvika att få en sanktionsavgift vid svartbygge är att riva det du har byggt och återställa marken innan byggnadsnämnden fattar ett beslut i frågan.

sanktionsavgift for ditt svartbygge
Sanktionsavgift for ditt svartbygge

Prisbasbeloppet för byggnadssanktionsavgifter 2024 är 57 300 kr. Hur hög straffavgift du tvingas betala är reglerat i plan- och byggförordningen. Du kan som mest tvingas betala 50 prisbasbelopp, vilket är 2 862 000 kr. Generellt ska avgiften stå i rimlig proportion till överträdelsen.

Byggsanktionsavgift beräkning

Det är byggnadsnämnden i din kommun som beslutar om hur hög sanktionsavgift du ska betala för ett uteblivet bygglov. Här följer dock några exempel för att ge en uppfattning om hur mycket ett svartbygge kan kosta dig:

 • Bygga en villa på 160 kvm – 127 492 kr
 • Bygga ett garage på 69 kvm – 27 217 kr
 • Ta en villa på 160 kvm i bruk utan slutbesked – 25 498 kr
 • Ta ett garage på 60 kvm i bruk utan slutbesked – 5 443 kr

Om du får ett bygglov i efterhand måste du fortfarande betala kostnaden för själva bygglovet, vilket är viktigt att ha med i kostnadsberäkningen. Preskriptionstiden för en olovlig byggnad är tio år. Efter dessa tio år kan byggnadsnämnden inte ingripa, kräva rivning eller påföra sanktionsavgifter utan bygglov.

Kan jag skaffa en försäkring för ett svartbygge?

Att bygga utan bygglov innebär inte bara att du kan straffas och få betala en byggnadssanktionsavgift. Det innebär även att du kan du problem med försäkringen, vilket i sin tur kan leda till ännu högre kostnader. De flesta försäkringsbolag ersätter helt enkelt inte skador på byggnader som har uppförts olovligen, till exempel om de skulle brinna er eller drabbas av vattenskador.

Vad händer om en tidigare ägare byggt utan bygglov?

Bygglov omfattas generellt inte av köparens undersökningsplikt. Om du köper en tomt där en tidigare ägare har valt att bygga utan bygglov kan du därför inte tvingas betala en straffavgift. Det är istället den tidigare ägaren som åläggs att betala sanktionsavgiften.

💡 Funderar du bygga utan bygglov? Lär dig allt du behöver veta om regler och lagar kring att bygga utan bygglov i Sverige. Få experttips och råd för att undvika böter och problem med din byggnation. Kontakta oss för mer information!

Bygglov på landet – Bygga carport på landet

Bygglov på landet Om du bor på landet har du ofta mer frihet när det [...]

Bygglov för växthus – Allt du behöver veta innan du ansöker

Här hittar du all information du behöver om bygglov för växthus. Lär dig om regler, [...]

Situationsplan för bygglov: 5 tips för en smidig process

När en byggnad ska byggas är det nödvändigt att upprätta en situationsplan för bygglov. Då [...]

1 Comments

Få Bygglov för Förråd Snabbt & Enkelt – Allt du Behöver Veta

Bygglov för förråd Behöver du bygglov för ditt förråd? Lär dig hur du snabbt och [...]

Risker och straff med att bygga utan bygglov

Att bygga utan bygglov kan vara lockande för den som vill snabba på byggprocessen eller [...]

1 Comments

En tanke om “Risker och straff med att bygga utan bygglov

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *