Energiberäkning

Garanterat fackmannamässig energiberäkning till ditt bygglov, startbesked och / eller slutbesked – oavsett kommun – alltid till fast pris med individanpassad service.

Hur går det till?

Kontakta oss

Få en kostnadsfri offert. Fyll i formuläret här nedan så återkommer vi så fort vi kan.

kontakta oss 010-148 46 60

Utvalda projekt

Kundnöjdhet är viktigt för oss

Läs fler kundomdömen

Fungerade väldigt bra. Bra kommunikation och support. Hjälpte även till med ändringar efter att kommunen hade synpunkter. Topp

Marcus Petersson

Kan starkt rekommendera Bygglovstjänst. Jättetrevligt och kompetent bemötande av Roman och superproffsigt skött av Malin genom hela processen. Nacka kommun strulade en del vilket gjorde att det fick bli en del ändringar men allt genomfördes utan minsta antydan av gnäll på extra arbete.

Martin Thunman

Fick hjälp med ritningar och bygganmälan till vårt attefallshus. Snabb och följsam service och professionell leverans med smart och prisvärt upplägg. Rekommenderas varmt.

Martin Alexandersson

Bygglovstjänst har hjälpt oss med bygglovsansökan. Det har gått jättesnabbt och smidigt. De är proffsiga, kunniga, trevliga och serviceinriktade.
Vi är jättenöjda med deras hjälp.

Ruben Villegas

Fick hjälp av bygglovtjänst med konstruktionsritningar. Roman var flexibel och serviceminded. Rekommenderar starkt.

Adrian Gomez

Otroligt bra service, snabba på att svara, snabba på att ge en offert, snabba på att återkomma med ritningar, snabba på att uppdatera ritningarna enligt önskemål.

Helt enkelt en bra och snabb upplevelse, kan varmt rekommenderas!

Patrik Jogeland

Våra populära tjänster

Energiberäkning 

En energiberäkning, även känd som energibalansberäkning, är en metod för att uppskatta den förväntade energiförbrukningen för ditt bostadshus under en årsperiod.

För att uppfylla Boverkets byggregler, som fastställer energikrav för nybyggda hus, krävs en energiberäkning som en nödvändig komponent för godkännande av bygglovet. Denna beräkning måste utföras innan byggnadsarbetet påbörjas eller en tillbyggnad planeras.

Genom att genomföra en energiberäkning får du en tydlig översikt över de åtgärder som kan vidtas för att minska energiförbrukningen och därigenom förstå om det är ekonomiskt fördelaktigt att genomföra sådana åtgärder. Dessutom ger beräkningen en uppskattning av tiden som krävs för att återhämta investeringen. Vårt företag erbjuder snabba och omfattande energiberäkningar för olika bostadsprojekt, inklusive hus, villor, tillbyggnader och nybyggnationer, över hela landet.

Energikrav enligt Boverkets Byggregler

 • Nybyggda småhus > 130 m2 / 90 kWh
 • Nybyggda småhus > 90 – 130 m2 / 95 kWh
 • Nybyggda småhus > 50 – 90 m2 / 100 kWh
 • Flerbostadshus 75 kWh
 • Lokaler 70 kWh

Klimatskärmens isolering – genomsnittlig värmegenomgångskoefficient, Um

En byggnads klimatskärm är dess golv, tak, ytterväggar, fönster och dörrar som utgör gränsen mot omgivningen. För detta finns krav på den genomsnittliga värmegenomgångskoefficienten (Um) i Boverkets byggregler (BBR).

När behövs en energiberäkning?

Energiberäkning kan behövas av flera anledningar, bland annat när du ska

 • ansöka om bygglov
 • Tilläggsisolera ditt hus
 • Vid om- och tillbyggnad 
 • Dimensionera om ditt värmesystem
 • Få en uppfattning på hur mycket ditt hus förbrukar

Anlita en energiexpert på Bygglovstjänst 

Anlita en energiexpert på Bygglovstjänst för ditt projekt. Vi utför energiberäkning för bygglov, startbesked och / eller slutbesked. Det gör vi med hjälp av certifierad energiberäkningsprogram. 

Vi räknar fram energianvändning för ditt hus enligt BBR 29 och optimerar för att du ska få en låg energiförbrukning per år.

Underlag till Energiberäkning

Vid en beräkning av energianvändning för ditt hus behöver vi en del underlag om din fastighet. Vi behöver 

 • Bygglovs- och konstruktionsritningar
 • Ventilationssystem
 • Uppvärmningssystem
 • U-värden på fönster och dörrar

Verifiering av Energiberäkning 

Enligt Boverkets byggregler, BBR, fastställs kravnivåer för primärenergital i en byggnad. Reglerna innefattar även krav på att verifiera byggnadens primärenergital. Vid denna verifiering ska byggnadens energianvändning fastställas enligt BEN-standarden. Verifieringen kan utföras antingen genom beräkning eller mätning, där BBR rekommenderar att mätning används som metod.

Verifiering genom beräkning

Om det specificeras i kontrollplanen att en beräkning ska användas för att verifiera byggnadens primärenergital, kan byggnadsnämnden kräva att byggherren presenterar en sådan beräkning.

När byggnaden är färdigställd kan byggnadsnämnden baserat på beräkningen göra en bedömning av huruvida byggnaden uppfyller energikraven. Om beräkningen visar att så är fallet, kan ett definitivt slutbesked utfärdas.

Verifiering genom mätning

Mätning rekommenderas som den föredragna metoden enligt ett allmänt råd i BBR. Om det specificeras i kontrollplanen att mätning ska användas för att verifiera byggnadens primärenergital, kan byggnadsnämnden kräva att byggherren genomför en sådan mätning.

Eftersom mätningen endast kan genomföras när byggnaden är i bruk och kräver tid (vanligtvis två år), måste ett interimistiskt slutbesked utfärdas. Efter att mätningen har genomförts kan byggnadsnämnden, baserat på resultaten, fatta beslut om ett definitivt slutbesked.

Energiberäkning

Vid planeringen av en ny byggnad upprättas en energiberäkning för att visa, genom en detaljerad kalkyl, att byggnaden förväntas uppfylla de specificerade kraven för nybyggnader. Denna beräkning är nödvändig både under projekteringsfasen och efter att byggnaden är färdigställd, särskilt om verifiering av energikraven kräver en noggrann utvärdering.

De beräkningar som används för verifiering bör strikt följa Boverkets föreskrifter och allmänna råd angående bestämning av byggnadens energianvändning under normal användning och för ett genomsnittligt år, kallat BEN. Detta krav gäller särskilt om beräkningen avser att verifiera att byggnaden uppfyller energikraven och om verifieringen sker genom beräkning snarare än mätning.

Energiberäkning
Energiberäkning

Energibalansrapport 

En energibalansrapport för enbostadshus fokuserar på att analysera och sammanställa energiflöden och användning inom själva huset. Syftet är oftast att utvärdera och förstå hur energi förbrukas och omvandlas inom bostaden för att kunna identifiera möjligheter till energieffektivisering. Rapporten kan innehålla följande komponenter:

 1. Uppvärmning och kylning: En analys av hur mycket energi som används för att värma upp och eventuellt kyla bostaden. Det kan inkludera uppgifter om vilken typ av värmesystem som används, isoleringens kvalitet och eventuella kylsystem.

 2. Belysning: Information om energiförbrukningen för belysning, inklusive användning av energieffektiva ljuskällor och eventuella styrningssystem.

 3. Hushållsapparater: En översikt över energiförbrukningen för olika hushållsapparater som kylskåp, tvättmaskin, torktumlare och liknande.

 4. Ventilation och luftkvalitet: Analys av hur mycket energi som används för ventilationssystem och hur detta påverkar inomhusluftkvaliteten.

 5. Energiförbrukning för övriga ändamål: Omfattar övriga energikrävande aktiviteter i bostaden, som användning av elektronik, datorer och andra elektriska apparater.

 6. Energiförbrukning i förhållande till isolering och byggnadsstruktur: Bedömning av hur effektivt isolerad bostaden är och hur byggnadens struktur påverkar energiförbrukningen.

Energibalansrapport-BBR-29
Energibalansrapport-BBR-29

Vanliga frågor om Energiberäkning

Bygglovstjänst erbjuder alltid fast pris. Priset på din energiberäkning beror på flera olika parametrar, använd vår prisberäknare för att få en indikation och kontakta oss för att få en kostnadsfri offert inom 24h.

En energiberäkning krävs för alla former av tillbyggnader, nybyggnationer och eventuella betydande ombyggnationer. För byggnader som är mindre än 50 m² redovisas det genomsnittliga U-värdet för hela byggnaden. För större byggnader redovisas även den genomsnittliga energiförbrukningen. Det är värt att notera att garage och förråd som inte upprätthåller en inomhustemperatur över 10 grader Celsius inte kräver en energiberäkning.

En Energideklaration redovisar den faktiska energiförbrukningen för en byggnad efter att den har tagits i bruk. Å andra sidan är en Energiberäkning en teoretisk beräkning av den förväntade energiförbrukningen för en byggnad och utförs innan byggnaden är uppförd.

Vi levererar din energiberäkning inom 48 timmar från att vi har mottagit fullt underlag.

En energiberäkning presenterar en teoretisk energiförbrukning för en byggnad innan den faktiskt är konstruerad. Denna beräkning är nödvändig för att säkerställa att fastställda krav för energiförbrukning i samband med nybyggnation uppfylls innan byggprocessen påbörjas. Dessutom utgör den en grundläggande kravspecifikation vid ansökan om bygglov eller inlämnande av en bygganmälan till den lokala kommunen.