Parhus – Vallentuna

Kund: Företag
Geografi: Vallentuna, Sverige
Typ av tjänst: Bygglovsritningar till nybyggnad parhus – Komplett bygglovshjälp
Kort beskrivning om projektet: Vi hjälpte en företagskund i Vallentuna med hela processen från designförslag till startbesked för ett parhusprojekt. Vårt uppdrag inkluderade bygglovsritningar, konstruktionsritningar, VVS-ritningar, kontrollplan, energiberäkning och brandskyddsbeskrivning.

Parhus - Vallentuna
Parhus – Vallentuna